Wysoka Jakość To nasz priorytet
naszym głównym celem jest zaspokojenie potrzeb Klienta dlatego też stałe udoskonalanie systemu zapewniania jakości jest dla nas priorytetem.
rozwiń
zwiń

Polityka jakości PTiS PAMTRANS

Polityka jakości "PTiS PAMTRANS" jest ukierunkowana na dążenie do zaspokojenia potrzeb Klienta. Rozumiemy, iż tylko Klient może efektywnie potwierdzić słuszność naszego istnienia i działania. Dlatego utrzymanie i stałe doskonalenie systemu zapewniania jakości, zgodnego z wymaganiami norm PN ISO 9001:2000, stanowi fundamentalne znaczenie dla rozwoju i stabilizacji naszego przedsiębiorstwa.

Cele polityki jakości dzięki, którym możemy upewnić się o realizacji naszych założeń jakościowych:

 • realizacja powierzonego zlecenia odbywa się "tylko raz" - zawsze w terminie z wynikiem pozytywnym
 • optymalny dla Klientów poziom usług
 • uzyskanie wyników ekonomiczno-handlowych, gwarantujących utrzymanie jakości zgodnej z oczekiwaniami Klientów

Zarząd zobowiązuje się do realizacji tak pojętej polityk przez:

 • przeznaczenie środków na utrzymanie i doskonalenie systemu zapewnienia jakości
 • udział całego personelu w zaspakajaniu potrzeb naszych Klientów
 • sterowanie wykonaniem usługi zarówno pod względem technicznym jak również ekonomicznym
 • przeznaczanie środków na unowocześnienie wyposażenia technicznego
 • optymalizację wykonywania usług

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zapewnienia jakości opiera się na procesie stałej ewolucji aspiracji personelu oraz metod pracy, pobudzanych przez:

 • świadome rozwijanie samokontroli
 • uwrażliwianie w zakresie jakości
 • szkolenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • pobudzanie inicjatyw na rzecz postępu jakościowego i efektywności usług
Efektem działania systemu zapewniania jakości, jest wzrost zaufania Klientów do naszych usług, co jest odzwierciedlone nowymi zleceniami od dotychczasowych Klientów oraz możliwością zaprezentowania dobrze wykonanych zadań nowym, potencjalnym Klientom.
Właściciel firmy
Henryk Krzyżanowski
Czy
wiesz że
?
sprawdź
Nasze samochody przejeżdżają rocznie
4 800 000 km?
To ponad 6 podróży na księżyc (tam i z powrotem)
?
sprawdź
wieża ustawiona z naszych samochodów pionowo jeden za drugim miałaby 760 m?
?
sprawdź
Każdego roku przewozimy 21 000 ton ładunku?
To prawie tyle ile waży 50 w pełni załadowanych Jumbo jetów
To ponad dwukrotnie więcej niż wynosi wyoskość wieży Eiffla
© Copyright PTS PAMTRANS
Wykonanie: SAKOWWW.COM